آموزش شرکت در آزمون ها

آموزش شرکت در آزمون ها

هر جلسه نیز دارای یک کوییز می باشد که شرکت در آن برای همه فراگیران الزامی است. کوییز ها در جلسات بخشی از نمره نهایی را تشکیل می دهند و عدم حضور در کوییز های هر جلسه، نمره صفر به صورت خودکار در سیستم لحاظ میشود.

در گام اول شما وارد جلسه شده و سپس از قسمت مشخصات آزمون بر روی دکمه <همین الان آزمون دهید> کلیک کنید تا وارد صفحه آزمون شوید.

گام دوم، در صفحه مربوطه حتما مشخصات ذکر شده برای آزمون در جدول را بررسی نمایید مانند تعداد سوالات، تعداد دفعات شرکت در آزمون، مدت زمان آزمون و ... در صورت اینکه از شروع آزمون مطمئن بودید بر روی گزینه قرمز رنگ <شروه آزمون> کلیک کنید.

گام سوم، در این مرحله آزمون شروع شده و زمان باقیمانده در باکس زرد رنگ پایین سمت چپ نمایش داده می شود.

نکته: در صورتی که ارتباط شما قطع شود زمان آزمون همچنان برای شما طی می شود لذا در صورتی که قبل از پایان آزمون مجدد ارتباط شما متصل شد حتما وارد آزمون شده و ادامه فرایند را طی کنید. در صورتی که زمان آزمون به پایان برسد و ارتباط شما کاماکان قطع باشد پاسخ شما تا همان جا که ثبت کرده اید بررسی می شود و پاسخ های شما بعد از اتمام زمان آزمون به صورت خودکار ذخیره و ارسال میشود.

 

نکته: نتیجه آزمون بلافاصله بعد از زدن گزینه قرمز رنگ <آزمون را پایان دهید> برای شما نمایش داده می شود.