آموزش بحث و تبادل نظر در تالار گفتگو

آموزش بحث و تبادل نظر در تالار گفتگو

تالار گفتگو محلی برای تعامل با دیگر فراگیران دوره، دستیاران استاد، و استاد دوره می باشد. هر وقت شما سوالی را داشتید که مرتبط با محتوای جلسات می باشد بهترین کار این است که سوال خود را در تالار گفتگو همان جلسه مطرح کنید در اینجا شما 10 ها هزار نفر که مثل شما در این دوره شرکت کرده اند رو به رو می شوید. همچنین شما می توانید تجربیات و دانش خود را نیز در تالار گفتگو به اشتراک بگذارید و امتیاز کسب کنید. در نهایت امتیاز کسب شده در نمره نهایی شما لحاظ خواهد شد.

در گام اول شما باید بر روی عنوان هر تالار گفتگو متناسب با بحث خود کلیک می کنید.

در گام دوم، در قسمت مشخص شده در عکس زیر متن خود را نوشته و سپس بر روی گزینه قرمز رنگ <ارسال> کلیک می نمایید.