آموزش ارسال تمرین هر جلسه آموزشی

آموزش ارسال تمرین هر جلسه آموزشی

ابتدا باید فایل تمرین را دانلود کرد، جهت دانلود فایل تمرین طبق شکل زیر بر روی <دانلود فایل ضمیمه> کلیک کنید

سپس در گام دوم باید پاسخ تمرین را در قالب یک فایل Pdf ارسال کنید برای اینکار کافیست طبق شکل زیر بر روی دکمه سبز رنگ <ارسال کنید> کلیک کنید.

در گام سوم در صفحه جدید بر روی دکمه قرمز رنگ <مدیریت رسانه> کلیک کنید.

در گام چهارم در صفحه جدید بر روی دکمه آبی رنگ <افزودن یک فایل جدید> کلیک کنید.

در گام پنجم، این مرحله از قسمت دکمه <Browse> فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید و در نام فایل خود را در فیلد مربوطه بنویسید و سپس گزینه سبز رنگ <ذخیره> را کلیک کنید.

گام ششم، کد رمز دار تولید شده را کپی کرده و به صفحه موجود در گام سوم برگشته و اینبار برروی دکمه آبی رنگ <آپلود یک مورد جدید> کلیک کنید و کد مربوطه را طبق شکل زیر در فیلد مشخص شده کپی کرده و گزینه سبز رنگ <افزودن لینک> را بزنید. بعد از پیغام موفقیت آمیز بودن بر روی دکمه آبی رنگ <بستن> کلیک کنید.

گام هفتم، در این مرحله ایندفعه بر روی گزینه سبز رنگ <انتخاب کنید> کلیک میکنیم و از توی مجموعه فایلهایی که به صورت شخصی بارگزاری کردیم تمرین خود را انتخاب می کنیم و گزینه <انتخاب کنید> را کلیک می کنیم

در گام آخر بر روی دکمه آبی رنگ <ارسال> طبق عکس موجود در زیر کلیک کنید.